Saturday, May 15, 2010

Google MAP API | MySQL search within Radius

boleh mengunakan sql kod dibawah utk mencari lokasi mengunakan lat & long didalam databse mysql.

SELECT 
 *, 
 ( 
 3963.189 
  * 
 acos( 
  cos( radians($center_lat) ) * 
  cos( radians( field_lat ) ) * 
  cos( 
  radians( field_long ) - radians($center_long) 
  ) + 
  sin( radians($center_lat) ) * 
  sin( radians( field_lat ) ) 
 ) 
 ) AS distance 
FROM 
 table 
HAVING 
 distance < $radius
ORDER BY 
 distance

cuma kod ini agak lambat skit sebab mengunakan HAVING instead of WHERE statement.

kod di atas menggunakan mile/batu. kalau nka pakai Km tukar 3963.189 kepada 6378.8

utk kod utk peta saya akan pos kan kemudian...

happy coding.

No comments: